Δεξαμενές Μελιού

Το μέλι αποθηκεύεται σε ειδικά δοχεία 50 κιλών εώς 1τόνου, για την διαύγαση και διατήρησή του γαι μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα δοχεία είναι ανοξείδωτα και συνήθως στηρίζονται σε τρίποδες βάσεις.