Οξικό Οξύ: Ένα όπλο ενάντια στη Νοσεμίαση των μελισσών

Το Οξικό Οξύ είναι ένας ακόμα σύμμαχος στη μάχη μας κατά της Νοσεμίασης. Δείτε πώς μπορούμε να απολυμάνουμε τα πλαίσια των κυψελών μας με αυτό το βιολογικό σκεύασμα, εύκολα και οικονομικά.

oksiko oksu nosemiasi

Το Οξικό Οξύ (CH3COOH) (αιθανικό οξύ ή αιθανοϊκό οξύ) είναι ένα καρβοξυλικό οξύ που δίνει στο ξύδι τη γνωστή (ξινή) γεύση και οσμή. Χρησιμοποιείται ως πρόσθετο τροφίμων (Ε260), κυρίως ως μέσο οξίνισης και αντιβακτηριδιακό.

Για την καταπολέμιση της Νοσεμίασης και την απολύμανση των κηρηθρών μας από σπόρια της ασθένειας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το Οξικό Οξύ ως εξής:

oksiko oksu nosemiasi

Οξικό Οξύ 80%

– Φτιάχνουμε στοίβες πατωμάτων με τις κηρήθρες μας, συνήθως μέχρι 6-7 ορόφους.
– Σε ένα πιατάκι, βάζουμε 100ml υγρού Οξικού Οξέως, συγκέντρωσης 80%, για κάθε όροφο.
– Αν θέλουμε να βάλουμε ένα πιατάκι για όλους τους ορόφους, βάζουμε 100ml ανά όροφο, σε ένα μεγαλύτερο πιατάκι, στο πάνω μέρος της στοίβας πατωμάτων.

oksiko oksu nosemiasi

100ml Οξικού Οξέως ανά όροφο

Οι ατμοί του Οξικού Οξέως είναι βαρύτεροι του αέρα, και έτσι κατεβαίνουν προς τα χαμηλότερα πατώματα.
Κλείνουμε τις θυρίδες με χαρτοταινία, ώστε να μην διαφεύγουν οι ατμοί του Οξικού Οξέως.

Τα σπόρια της Νοσεμίασης θανατώνονται εντός λίγων ωρών.

Αφήνουμε τα πατώματα με το Οξικό Οξύ για μία εβδομάδα αποθηκευμένα, και μετά αερίζουμε τις κηρήθρες για 5-6 μέρες πριν τις ξαναβάλουμε στα μελίσσια μας.

Η χρήση Οξικού Οξέως ενδείκνειται και στη Βιολογική Μελισσοκομία, μιας και δεν αφήνει κατάλοιπα στο κερί ή στο μέλι.

oksiko oksu nosemiasi

Στοίβες πατωμάτων με κηρήθρες για Απολύμανση

Προσοχή να μην έρθουμε σε επαφή με τους ατμούς (εισπνοή – δέρμα κλπ.).

R35: Προκαλεί εγκαύματα. Διαβρωτικό (C)Εύφλεκτο (F) Ελάχιστη θερμοκρασία ανάφλεξης 43°C.

S26: Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

S36/37/39: Φοράτε κατάλληλα προστατευτικά ρούχα, γάντια, γυαλιά και προστατευτική προσωπίδα.

S45: Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν νοιώσετε αδιαθεσία ζητήστε ιατρική συμβουλή και δείξτε την ετικέτα. Τηλ. Δηλητηριάσεων: 210-77 93 777

 

Περιγραφή
Σχολιαστής
Μελισσόπολις
Ημερομηνία σχολιασμού
Προϊόν
Οξικό Οξύ για καταπολέμιση Νοσεμίασης μελισσών
Αξιολόγηση
5